Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30
“Bygningen”, Ved Anlæget 14, Vejl

Valg af dirigent
Flemming

Valg af referent
Per

Årsberetning v/formand Lars Wichmann
Formanden gennemgik beretningen – se nedenfor.
Foreningen er veldrevet, men moderne jazz hænger lidt i forhold til publikums opmærksomhed.
JIVE fastholdt i perioden præsentationen af den nyskabende musik.
Flemming går ud af bestyrelsen med denne sæson – tak til ham for mange års indsats.
Årsberetningen blev godkendt med akklamation.
Revision: Bent – tak for det.

Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Skævt regnskabsår 1. juni-31. juli. Carsten Dahls 50-års koncert + julekoncerten gav gode indtægter.
59 medlemmer har foreningen.
Tilskud Statens Musikråd: 60 klip pr. kalenderår – kr. 67.000 til honorarer.
Vejle kommune bidrager med kr. 60.000
Baren bidrager med kr. 4.000.
Årsregnskabet blev godkendt, også af revisor Bent Sig Christensen.

Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Der er et underskud på kr. 7.385. Der er egenkapital, der kan dække det.
Budgettet godkendes.

Vedtagelse af kontingent for 2019
Forslag med uændret kontingent – godkendt.

Indkomne forslag:
Forslag om Cph-jazz tur for bestyrelsen.  Per og Christian går videre med det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Karen, Kathrine og Flemming. Flemming opstiller ikke. De øvrige modtager genvalg!
Ny i bestyrelsen er Carsten Verdoner.
Suppleanter: Knud Erik og Torben er på valg – begge modtager genvalg.

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg til Bent Sig Christensen – valgt med akklamation.

Eventuelt
Karen er glad for flere kvinder på Jives scene.
Karen vil gerne tale for nye t-shirts til bestyrelsen.
Carsten Verdoner taler for mindre snævre koncerter.
KES: Ønske om et bedre flygel. Lars tager igen, igen forslaget med til møde med “Bygningen”.
Christian forslag: Læg lydfiler ud med omtalen, når det er muligt.
Debat om repertoire-politikken.
KES: Involvere Musikskolen, MGK, Brandbjerg, gymnasierne.
Engelsholm: Mange unge overværer koncerterne.

Referat slut

 

Formandens beretning 2018
Lars Wichmann
Vi kan godt lide jazz.
Vi kan godt lide at blive udfordret og få hørt noget vi ikke nødvendigvis kendte på forhånd.
Vi vil i Jive gerne arbejder på udbrede kendskabet til moderne jazz musik i Vejle.
Vi vil have fokus på det danske, og gerne det lidt skæve.
Det betyder, at der i Jive også skal være plads til de mere smalle koncerter og at der skal være mulighed for at de unge musikere får mulighed for at præsentere deres musik.
Det er en del af den forpligtigelse vi syntes vi har overfor musikmiljøet i Danmark.
Det betyder ikke, at vi ikke vi have koncerter, der trækker mange publikummer, eller at vi ikke vil høre de gode kendte navne, for det vil vi naturligvis gerne. Det er netop også en del af opgaven.

Vi arbejder på at sikre en alsidighed i vores repertoire der både giver plads til det nye og til det mere sikre og kendte.Det er ikke nødvendigvis en let opgave.Det giver ofte anledning til diskussioner i bestyrelsen, men vi syntes faktisk selv at vi lykkes med at finde en god balance.

Vi ser også os selv som en del af det vejlensiske musikliv, med en forpligtigelse til at bidrage til at sikre at Vejle kommer på landkortet. Ikke nødvendigvis med de store verdensnavne, men dog nok til at man sidder tilbage med en fornemmelse af, at der sker noget spændende i Vejle. Så udover vores egne koncerter i Bygningen, forsøger vi også at åbn op og samarbejde med andre musikinteresserede.

Vi deltager i Jazzitrekanten sammen med de øvrige Jazz klubber i området.
Vi deltager i Vild med Musik – del af Vejle kommunes Vind med Vand.
Og vi har koncerter ude på Engelsholm Højskole, hvor vi er med til at få Jazz’en ud i andre dele af kommunen.

Som vores kassere vil uddybe her om lidt, går det fint økonomisk.
Vi havde i 2017-18 et pænt overskud på trods af at vi havde budgetteret med et lille underskud.
Et par rigtig velbesøgte koncerter var med til at trække det op.
Alt i alt var der omkring 1.200 inde og høre vores koncerter, det er ok.

Hvad har vi så hørt; ja 2018 har budt på alt fra Solokoncert til 2 x  BigBand

Bo Stief Solokoncert
DR Big Band feat. Claudia Campagnol
Boyd on Bacharach
Book of Sounds – Med Anders Provis
Uffe Steen trio og Vestbo trio
Mogensen/Hansen/Ulrik feat. Steve Swallow
Hess/Vuust/Vuust

Efteråret bød på:

Veronica Mortensen
Pieris Trio – Jesper Bodilsen med spansk pianist.
Kathrine Windfeld Big Band
Christina Dahl Kvart
Lasse Mørck’s Atlas Orchestra
Hess AC Hess julekoncert

Alt i alt et fint program.

Hvad er så vores største udfordring.
Moderne jazz er en smal genre.Der kommer ikke mange til vores koncerter.
Enkelte koncerter som Carsten Dahl 50år koncert og julekoncerten sælger rigtig godt.
Men ellers er der  sjældent udsolgt. Selv når der er fine udenlandske navne på programmet som f.eks Steve Swallow får vi kun fyldt ½ op.
Det er ikke kun et Jive problem, det er det samme man ser i andre tilsvarende jazzklubber og for øvrigt også i Vejle musikteater, når de engang imellem stiller op med jazz, der ikke er et kendt mainstream navn som Diana Krall.

Det er synd, specielt for de mange, der ikke kommer ned og lytter til god musik, men også for musikkerne, der fortjente et større publikum.

Hvad gør vi ved det.
Fokus på den gode musik – det skal være noget vi vil lytte til.

  1. Nyhedsbrev og pressen. Vi tror vi får budskabet ud.

Vi snakker jævnligt om koncertdage.
I dag er de fleste af vores koncerter på hverdage, men vi diskutere med mellemrum om vi skal have mere fokus på fredag og weekenden. Vi kommer nok til at tage sagen op igen i bestyrelsen i det kommende år.

Samarbejdet i bestyrelsen går fint. Vi har de sidste år haft en meget stabil bestyrelsen. Det ses også af at den nuværende bestyrelse har samlet mere end 100 års erfaring i bestyrelsen i Jive. Vi har en god arbejdsdeling og alle hjælper godt med.
Booking, Omtale, Regnskab, ansøgninger, PR, hjemmeside, myndigheder, passe bar, sælge billetter, tage imod musikkerne, rydde op osv. osv. der er mange opgaver, der skal passes. Og det klare vi som sagt fint.

Så jeg vil gerne rette en stort tak til bestyrelsen: Kathrine, Karen, Kirsten, Poul, Per, og Flemming samt de 2 suppleanter Knud Erik og Torben, I gør et rigtig fint arbejdet og får det til at glide godt.

Jeg vil gerne sige en særlig stor tak til Flemming for mange – rigtig mange års trofast deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Flemming har valgt ikke at genopstille i år. Flemming er en af dem, der er kommet i Jive stort set fra starten og du har gennem mange år ydet en god indsats for foreningen.
Det skal du have et stort tak for. Vi håber du stadig vil komme og hænge ud til vores koncerter – særligt når der ikke er for meget sax på scenen.

Jeg vil også gerne sige tak til Vejle kommune og kunstrådet, for et godt økonomisk fundament, der gør det muligt at arrangere forholdsvis smalle koncerter.

Og til Bygningen for et fint samarbejde og god hjælp.

Og tak til vores revisor Bent Sig Rasmussen, der på fineste vis holder øje med at regnskabet er rigtigt.

20/11 2018

Lars Wichmann

Lukket for kommentarer.