Generalforsamling

Jive Generalforsamling 2019
12/11 2019
Referat

1.+2. Formalia Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Poul valgt som mødeleder
Per som referent
 3. Formandens beretning v. Lars
(se nedenfor)
JIVE har en velfungerende bestyrelse. Tegn: Den har været stabil i flere år OG modtager genvalg. Generalforsamlingen hilser afdøde bestyrelsesmedlem, Flemming Winther, hvis plads Knud Erik overtog.

Der har siden sidst været afholdt 10 koncerter. JIVE har deltaget i Jazz i Trekanten. Vi har Engelsholm-samarbejdet, som vi er glade for. JIVE er med i Vejle Kommunes “Vild Med Vand” – nu Havnens Dag. Der har været en ny medlemsaktivitet; Fællesskab omkring deltagelse i Kbh Jazz Festival.

JIVE passer baren i Bygningen. Det kaster lidt af sig og giver mulighed for kommunikation med publikum.

Fremtiden: Vi vil gerne have lidt flere medlemmer, hvilket forsøges med enn forøget prisforskel på medl./ikke-medlem billetter.

Økonomi: JIVE har en fornuftig økonomi med en lille egenkapital til “hårde tider”, JIVE takker samarbejdspartnere i Vejle Kommune og Musikrådet.

Sidst, men ikke mindst en tak til Bent Sig Christensen som ekstern og årvågen revisor.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

4.Det reviderede årsregnskab v. Kirsten Der har været en lille fejl i det udleverede regnskab, som den eksterne revisor fangede. Det blev efterfølgende rettet tilfredsstillende.

Årsregnskabet blev godkendt med akklamation.

5.Budgettet v. Kirsten Kirsten gennemgik budgettet for det forskudte regnskabsår, som JIVE kører med. Der var lidt kommentarer og afklaringer, hvorefter budgettet blev godkendt.
6.Kontingent 2020-21 Kontingentet bibeholdes på de nuværende kr. 120/kalenderår. Som tidligere nævnt bliver prisforskellen mellem medlems- og ordinær billet forøget for forhåbentlig at forøge medlemstallet.
7.Indkomne forslag Ingen forslag fremkommet.
8.Valg af medlemmer til bestyrelsen JIVE har syv ordinære bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter ifgl. vedtægterne.

På valg til bestyrelsen dette år (for en to-års-periode) er Poul, Lars, Kirsten og Per, som alle fik genvalg.

Torben takker af for denne gang – TAK FOR INDSATSEN, TORBEN!

Til suppleant-posterne blev valgt: 1.suppleant:  Christian Hansen

2.suppleant: Lars Munch (som dermed genindtræder i bestyrelsen!)

9.Revisor Bent Sig Christensen påtager sig hvervet endnu engang, og JIVE takker så meget.
Evt. + diskussion Forslag om forøget billetpris på kr.140 til ordinære billetter. Større difference = incitament til medlemskab, er logikken.

Bestyrelsen tager stilling til forslaget ved næste bestyrelsesmøde.

Vi fortsætter samarbejdet med andre jazzklubber (Jazz6000, Tøjhuset, Jazzselskabet Aarhus), om at medlemmer alle steder kommer ind til arrangementets medlemspris. Man skal huske medlemskortet!

Karen udtrykker glæde over de flere kvinder på scenen.

Christian (nyt bestyrelsesmedlem): Forslag om at hyre Erling Sommer Kvartet, som laver god musik OG kan formidle jazzhistorie. Endvidere foreslår Christian pianisten/sangeren Morten Fischer, som vi hørte ved Cph. Jazz Festival.

Karen foreslår kontakt til NY kanal; Radio 4, som vist nok gerne vil have noget om “Jysk kultur”. Hun vil kontakte dem.

Næste år er det JIVEs 35-års jubilæum.

Jive Formandens beretning 2019 Lars Wichmann

At være formand for bestyrelsen i Jive er et fantastisk dejligt job. Den her bestyrelse fungere ualmindeligt godt.

Der er en god arbejdsdeling hvor alle bidrager. Kathrine har bookingen og kontakten til musikerne. Poul tager sig af markedsføringen og nyhedsbreve Per skriver vores fantastiske tekster. Knud Erik er teknisk ansvarlig for hjemmesiden Kirsten sidder på kassen og regnskabet. Karen tager en tørn i baren og er ved at sætte sig på Facebook. Og jeg klare det administrative og prøver bare at holde det hele samlet. Alle hjælper godt til under koncerterne og bidrager med gode diskussioner på vores bestyrelsesmøder, diskussioner hvor vi godt kan være uenige uden vi bliver uvenner af den årsag. Og bemærk at sådan har det været i mange år, Karen har kun været med i 5 år ellers har de øvrige bestyrelsesmedlemmerne været aktive i +10 år, og de er her endnu og modtager gerne genvalg. Det er ikke så ringe endda.

Et par ændringer er der dog sket. Carsten der sidste år blev valgt ind i bestyrelsen, valgte i løbet af året at trække sig af personlige årsager. Det var træls, for det er godt at få et frisk pust ind og Carsten var med til at stille gode spørgsmål ved det vi laver. Knud Erik overtog Carstens plads i bestyrelsen.

Flemming Vinter, der var en af dem, der har været med i Jive stor set fra begyndelsen og som indtil sidste år var aktiv i bestyrelsen, døde desværre her i foråret. Flemming: Tak for dit bidrag. Ære være dit minde.

Hvad har vi så lavet. Først og fremmest har vi selvfølgelig arrangeret koncerter. Primært i Bygningen.

Siden sidste generalforsamling har vi haft 10 koncerter i Bygningen. Lasse Mørck ́s Atlas Orchestra Hess AC Hess Med den traditionsrige Julekoncert Waidtløw, Vadsholt, Andersen Trio Frands Rifbjerg Kvartet Mads la Cour som del af Jazzens saga Katrine Madsen Kvartet Karl Martin Almquist Kvartet Niels Jørgen Steen A-team – som led i Jazz i trekanten. Mårten Lundgren Kvartet Line Kruse Septet

Musikalsk ret forskellige koncerter, hvor vi er kommet godt rundt i Jazzens univers. Alle helt uden undtagelse, rigtige gode koncerter, med god musik og god stemning. Ikke alle koncerter har haft det publikum, de fortjente, men generelt er vi tilfreds med publikumstilstrømningen.

Vi passer baren ifbm koncerterne, det giver lidt ekstra arbejde, men vi er enige om at det er en god mulighed for at komme lidt i dialog med publikum og så bidrager det også lidt til kassen.

Vi har haft koncerter i samarbejde med Engelsholm Højskole Convergence Gunnar Halle Det er et godt samarbejde, der giver os mulighed for dels at komme lidt ud i Vejle’s opland, dels giver mulighed for nogle lidt andre koncerter end dem vi normalt har i Bygningen.

Vi har i lighed med sidste år deltaget i Vejle kommunes Vild med Vand, nu Vejle fjord festival. Jive bidrager med en enkelt koncert, og vi benytter lejligheden til at gøre lidt reklame for os selv. I år var dagen meget velbesøgt, det var rigtig dejligt vejr, musikken (Jan Harbech) var god og alle tilbagemelding var positive. Vi regner med at deltage igen i 2020.

Årets nye tiltag kom fra Per og Christian, der i år arrangerede tur til Copenhagen Jazzfestival – Tak for det, det er godt med friske tiltag. Det blev en delvis succes. Ikke så mange deltagere som håbet, men gode tilbagemeldinger fra dem der deltog. Hvis vi gentager det næste år, skal vi arbejde lidt mere med at få det gode budskab ud.

Vi vil det kommende år arbejde mere aktivt for at få flere til at blive medlemmer af Jive. Vi vil derfor øge medlemsfordelene – primært ved at gøre forskellen på billetprisen større mellem medlemmer og ikke medlemmer.

Jazz’en lever og har det godt. Jive lever og har det godt.

Jive er over vores økonomiske vanskeligheder. Regnskabet året gav et lille underskud, men det var som forventet – ja faktisk lidt mindre end forventet. Vi har en egenkapital, så vi kan klare hvis der kommer en sæson, der falder helt igennem.

Tak til Bestyrelsen. I gør et helt fantastisk god stykke arbejde.

Vejle kommune og Statens Kunstfond for en helt uundværlig økonomisk støtte.

Bygningen for et rigtig godt samarbejde omkring koncerterne.

Engelsholm Højskole for et godt samarbejde.

Bent Sig Christensen der som revisor holder vores kasserer i ørerne.

Musikerne og publikum for at gøre koncerterne til det de er.

Lars Wichmann 12/11 2019

 

Lukket for kommentarer.