Generalforsamling 2012 i JIVE

Onsdag 14. november kl. 19:30
Bygningen, Ved Anlægget 14, 7100 Vejle

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Årsberetning v/formand Lars Wichmann
  4. Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
  5. Indkomne forslag
  6. Økonomi/budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.