Generalforsamling

Referat JIVE generalforsamling 17-11-2021

1) Valg af dirigent
Poul Østergaard blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2) Valg af referent
Kirsten Lei Hansen valgt som referent fra generalforsamlingen

3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann
Formanden aflagde beretning for året. Se nedenfor.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Kassereren fremlagde årsregnskabet for regnskabsåret 2020/21. Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisor. Årsregnskabet blev godkendt.

5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Ingen kommentarer til budgettet.

6) Vedtagelse af kontingent for 2022
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent, dvs. 120 kr/år (60 kr/år for medlemmer under 26).

7) Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Per Aachmann, Poul Østergaard, Lars Wichmann og Kirsten Lei Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Lars Munch blev valgt som 1. suppleant, Karen Kolstrup valgt som 2. suppleant.

9) Valg af revisor
Bent Sig Christensen blev valgt som revisor.

10) Eventuelt
Jazz i Trekanten. Der blev spurgt til samarbejdet med Jazz i Trekanten. Formanden svarede, at Jazz i Trekanten havde opløst sig som forening og var omdannet til en selvejende institution og dermed var Jive udtrådt af foreningen. Der er fortsat et samarbejde med Jazz i Trekanten om arrangementer i Vejle-området, fx Vejle Fjordfestival.

Årsberetning v/formand Lars Wichmann

Overskriften for årets aktiviteter blev desværre igen: Corona, men selvfølgelig fylder jazz’en stadig meget.

Men lad mig starte med de mere administrative initiativer, vi har lavet det seneste år.

Vi har fået flyttet Jives hjemmeside til en ny leverandør, og efter noget bøvl, har vi det nu til at køre stort set uden problemer.

Vi har skiftet billetreservations system. Fra det meget lavpraktiske: send en mail til billetkontor / Kirsten, til det fuldt elektroniske Billetsalg.dk.
Pga coronaen opfordrer vi kraftigt alle til at købe billet på forhånd, så bliver en evt. kø mindre og vi slipper for at håndtere kontanter.
Det har givet os mange forudbestillinger og systemet har klart lettet processen – også selvom der stadig er et par mindre udfordringer med afregningen.
Overordnet har vores publikum også taget godt imod ideen, der er i dag betydeligt flere forudbestillinger end tidligere, men der har dog også været en del brok og klager.
Der er en del der syntes det er et dyrt overhead, hvis man køber en billet for 100 kr skal man betale omkring 18 kr. i gebyrer.
Der er også en del, der syntes at systemet er besværligt og svært at finde ud af.
Vi har dog valgt at forsætte med løsningen og håber at publikum med tiden finder ud af det.

Vi har igen i år deltaget i Vejle Fjordfestivalen, hvor vi har et godt samarbejde med Vejle kommune og Jazz i trekanten. Det var en god dag og vores koncert var pænt besøgt.

Det samarbejde vi tidligere har haft med Jazz i Trekanten omkring Trekantens jazzfestival er stoppet, da Jazz i Trekanten ikke længere kunne finde finansiering til projektet.

Vi har her i efteråret genoptaget vores samarbejde med Engelsholm Højskole – efter det har ligget stille i 1½ år pga. Corona. Det er et fint samarbejde, der giver os mulighed for at komme ud af Vejle med god musik og præsentere det for den yngre befolkning.

Derudover er vi sammen med andre musikklubber i Vejle, i dialog med Vejle Bibliotek, for at finde ud af hvordan vi ved fælles hjælp kan promovere musikken.
Vi kommer i løbet af foråret til at arbejde sammen med Vejle Kommune omkring lidt gang i gaden omkring Tour de France startdagen i Vejle. Vi afventer pt. næste skridt fra Vejle Kommune til projektet.

Vi har tidligere forsøgt at sætte gang i et arbejde med at skifte det noget slidte flygel vi har i Spillestedet ud med et bedre, det arbejde har dog af forskellige årsager ikke kommet videre. Jeg håber at vi kan få sparket gang i det i 2022.

Og så kommer jeg ikke uden om det længere.

Corona.
Restriktionerne på spillestederne stoppede vores koncerter fra Marts – April 2020 (hvor vi var nød til at aflyse / flytte 4 koncerter) og igen fra December 2020 (hvor vi var nødt til at aflyse en næsten udsolgt julekoncert) til Maj 2021.
I 2020 støttede vi musikerne, ved på trods af aflysningen, at udbetale honorar til dem.
Det syntes vi, vi skyldte dem.
Corona’en betød også at vi ikke rigtigt fik fejret Jive’s 35 år jubilæum i 2020.

Forårsprogrammet 2021 kom kun til at byde på 3 koncerter:
Seamus Blake, 11/5-21, i Bygningen
Tobias Stavnsgaard, 9/6-21, i Bygningen
Jan Harbeck, 24/6-21, i Bygningen
3 gode koncerter med rimeligt fremmøde.

Her i efteråret har vi haft fuldt program, med plads til en ekstra koncert der ikke blev annonceret i det trykte program.

Flying Jazzman Quintet Vejle Fjordfestival 28/8, Vejle havn
Mette Juul Quartet Bygningen 30/8
Kresten Osgood Quintet Bygningen 14/9
Rosalia de Souza / Jonas Johansen Bygningen 6/10
Jacob Danielsen Quartet Bygningen 28/10
Kalaha, Engelsholm Højskole 10/11
Gaardmand/Gunde/Fog/Rifbjerg Bygningen 15/11
Hess / AC / Hess, Bygningen 20/12 –

Musikken har været god og rimelig alsidig. Der har måske været lidt færre publikummer end i ”gamle dage” og vi må også konstatere at vi pt. har færre medlemmer end normalt.

Men vi er fortrøstningsfulde og regner med at de snart kommer tilbage – Julekoncerten er udsolgt og der er folk på ventelisten.

Så hvor efterlader det os så.

På trods af coronaen kom Jive økonomisk godt igennem de sidste knap 2 år.
I det regnskab vi fremviser i dag for 2020/21 har vi et overskud på knap 25 tkr., takket været god støtte fra Vejle Kommune og Kunstrådet. Det takker vi for.

Anderledes kommer det nok til at se ud i indeværende regnskabsår, hvor vi må forvente et tilsvarende underskud.

Musikmæssigt forsætter vi den stil vi har, med fokus på nyere dansk jazz og rytmisk musik, men der skulle også gerne snart blive åbnet så meget op til udlandet, så vi igen kan præsentere Jive publikummet for spændende udenlandske navne.

Samarbejde i bestyrelsen.
Jeg har sagt det før, men vil gerne gentage det.
Jive har en velfungerende bestyrelse. Diskussionerne om booking og musikønsker afspejler en god forskellighed mellem os, men med en respekt for hinanden. Arbejdet med booking, omtale, reklame, koncert afvikling, bartjans og administration kører godt og alle bidrager, hvor de kan.
Selv her i en Corona tid, hvor vi måtte snakke sammen virtuelt, har vi nogle gode produktive møder, hvor der også er plads til social snak.

Til slut vil jeg gerne sige tak.
Tak til vores gode trofaste publikum, det er jer der holder os i gang.
Tak til de fantastiske jazzmusikere, det er jer der gør det hele værd.
Tak til Bygningen, det er jer der sikre os et sted at være.
Tak til Vejle Kommune og Kunstrådet, det er jer der gør det muligt.
Tak til medlemmerne af Jives bestyrelse, det er jer der gør det.

Lukket for kommentarer.