Generalforsamling

Referat JIVE generalforsamling 24-11-2020

Generalforsamlingen blev gennemført virtuelt.

 

Valg af dirigent: 

Per Aachmann valgt. Per konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt med 14 dages varsel.

Valg af referent:

Poul Østergaard valgt

Årsberetning v/ formand Lars Wichmann

Se nedenfor

Årsregnskab v/ kasserer Kirsten Lei Hansen

Årsregnskabet er gennemgået og godkendt af foreningens revisor Bent Sig Christensen
Kirstens gennemgang viste et økonomisk godt 2. halvår 2019 med et overskud på ca. 3.000 kr. men et dårligt 1. halvår 2020 grundet corona aflysning af 3 koncerter og med et underskud på ca. 14.000 kr. – altså et årsunderskud på ca. 11.000 kr. Kan bæres, egenkapitalen er stadig god. Regnskabet godkendt.

Budget v/ kasserer Kirsten Lei Hansen

Budget for 2020-021 blev forelagt og udviste et uændret aktivitetsniveau 6-7 koncerter pr halvår og et samlet mindre underskud. Hertil kommer dog et ekstraordinært corona tilskud fra Vejle Kommune. Budgettet godkendt.

Vedtagelse af kontingent for 2021

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent 120 kr. / unge 60 kr. vedtaget

Indkomne forslag

Der var ingen forslag indsendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Karen Zachariasen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Christian Hansen blev indvalgt i stedet

Kathrine Abildgaard og Knud Erik Serup var på valg og blev begge genvalgt

Lars Munch blev genvalgt som 1. suppleant

Karen Zachariasen blev valgt som 2. suppleant

Valg af revisor

Bent Sig Christensen blev genvalgt som revisor

Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Formanden afsluttede med tak til dirigenten

Referent Poul Østergaard

 

Formandens beretning 2020
Lars Wichmann

Covid 19
2020 vil blive husket som året, hvor pandemien ramte os alle.
Også Jazz’en
Også Jive.
Det har været træls.
Det er stadig træls.
Men
Før vi fortaber os i de det bøvlede 2020 så lad mig lige starte lidt tilbage i tiden.
Før Covid19.
Til efteråret 2019.
Det var et godt halvår i Jive, med gode velbesøgte koncerter.
Lad mig blot nævne et par stykker:
Niels Jørgen Steen A-team
Line Kruse Septet, med Jesper Riis
Og selvfølgelig. Juletraditionen med Hess AC Hess. Velbesøgt som sædvanlig
Gode koncerter over hele linien.
Vi kunne altid ønske os flere tilhøre, men det var ingenlunde dårligt, og vi kan også se at der hele
tiden kommer nye folk til. Jazzen skal nok blive ved med at have sine fans.
Så alt i alt var det en fin sæson.
Det regnskabsmæssige resultat blev også noget bedre end forventet.
Vi lå faktisk markant over budget med et overskud på knap 3.000, hvor vi havde budgetteret med et
underskud på omkring 9.000.
Forårsprogrammet 2020 tegnede også godt.
Vi nåede 3 koncerter i foråret.
En dobbelt koncert –
Uge – erfarende
Nathalia Flórez Kvintet og Gunde on Garner
Gæster fra udlandet med Petri | Reed | Svendsen | Moore
Stan Getz Tribute v/Christina von Bülow
3 rigtig gode koncerter, hvor det desværre ikke lykkes os at skaffe publikum nok til Reed/Moore
koncerten.
Men så kom Coronaen til Danmark.
Og lige før vi skulle have haft koncert med Jonas Johansen og en sangerinde der kom direkte fra
Rom, var vi nød til at trække i håndbremsen.
Og aflyse.
Det vise sig at være heldigt for dagen efter blev Danmark lukket ned.
Så de næste 3 koncerter måtte vi desværre aflyse.
Vi har valgt at udbetale honorar til musikkerne uagtet at koncerterne blev aflyst.
Vi syntes ikke vi kunne være andet bekendt.
Så foråret kom til at koste os, men vi skal nok klare det.
Efteråret startede publikumsmæssigt lidt forsigtigt ud, men det retter de sidste koncerter lidt op på,
vores publikum, vil gerne til koncert igen – det er dejligt.
Vi skal ikke klage over den støtte vi har fået fra det offentlige.
Den har været meget fair.
Vi har på trods af manglende koncerter fået vores støtte kr., og 2 af de aflyste koncerter kan indgå i
klippe ordningen, på trods af aflysningerne.
Vi har oven i købet her i efteråret fået en ekstra corona støtte fra kunstrådet, så vi kan ikke andet
end være tilfredse, med den hjælp vi har fået.
Men vi glæder os til vi kommer tilbage til gl. dage.
Planen for foråret 2021 er ved at være lagt.
Det bliver garanteret spændende og godt – så glæd jer.
Vi vil forsætte vores samarbejde med Engelsholm og med Vejle kommune omkring en
sommerkoncert.
Hvad har vi så ellers gang i:
Flygel
Vi er ved at være lidt trætte af det flygel vi har i dag, og vi vil i den kommende tid
arbejde på at få et bedre flygel ned i spillestedet.
Det kommer til at kræve at Vejle kommune og Bygningen begge vil hjælpe til.
Samarbejde med Vejle bibliotek.
Den nye musikvejleder på biblioteket, har indbudt os til et samarbejde, sammen med de øvrige
musikforeninger i byen, hvor vi arrangere lytteaftner mv.
Det vil vi gerne bidrage med.
Hjemmeside.
Vi kommer nok til at arbejde på at få flyttet vores site til en anden samarbejdspartner, for at sikre en
bedre support.
På sidste generalforsamling fik vi lidt frisk blod ind i bestyrelsen.
Christian Hansen kom ind som suppleant, det er godt med nye friske kræfter, der kan være med til
at rykke os lidt videre.
Ved samme lejlighed kom Lars Munch tilbage i bestyrelsen også som suppleant.
Resten af bestyrelsen er jo næsten groet fast – på den gode vis.
Samlet har vi været i bestyrelsen for Jive i mere end 100 år, det giver jo en god erfaring og viden
om dansk jazz.
Det er godt.
Det sætter sig også i det daglige arbejde
Et godt og konstruktivt samarbejde, hvor der er gode bidrag fra alle.
Og de fleste forsætter i år.
Dog har Karen desværre valgt at trække sig af.
Hun skal have stort tak for bidraget.
Karen har lovet at hjælpe med at holde Facebook opdateret.
Det vil vi sætte pris på.
Til slut vil jeg gerne sige tak.
Tak Til vores gode trofaste publikum, det er jer der holder os i gang.
Tak Til de fantastiske jazzmusikere, det er jer der gør det hele værd.
Tak Til Bygningen, det er jer der sikre os et sted at være.
Tak Til Vejle kommune og kunstrådet, det er jer der gør det muligt.
Tak Til medlemmerne af Jive’s bestyrelsen, det er jer der gør det.

Lukket for kommentarer.