Virtuel Generalforsamling

Velkommen til  deltagelse i årets virtuelle
generalforsamling, der afholdes
Tirsdag d. 24. november. kl. 19:30
Vi kan desværre ikke mødes som vi plejer, idet Corona’en tvinger os til at holde generalforsamlingen virtuelt i år.

For deltagelse skal du (gerne i god tid) sende en mail til jive@jive-jazz.dk, med angivelse af hvem du er (det navn der er registreret som medlem) og at du gerne vil deltage i generalforsamlingen.
Så vil vi fremsende vejledning og et link til mødet dagen før generalforsamlingen.

Forløbet af generalforsamlingen er dog helt som den plejer og afvikles med følgende dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann
4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
6) Vedtagelse af kontingent for 2021
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af revisor
10)Eventuelt

Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.
Forslag fremsendes til formanden på: skriv_til_jive@jive-jazz.dk.

Håber du har lyst til at være med trods den uvante form.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.