Generalforsamling 2022

 

Velkommen til deltagelse i årets
generalforsamling, der afholdes
mandag d. 14. november. kl. 19:30 i Bygningen i Vejle

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann
4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
6) Vedtagelse af kontingent for 2023
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Se referat fra generalforsamlingen her

 

Lukket for kommentarer.