Generalforsamling 2023

Kære medlemmer og venner af JIVE

Velkommen til deltagelse i årets
generalforsamling der afholdes i  Bygningen
Onsdag d. 22. november kl. 19:30
Dagsorden følger vedtægterne og er:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Årsberetning v/formand Lars Wichmann
4) Årsregnskab v/kasserer Kirsten Lei Hansen
5) Budget v/kasserer Kirsten Lei Hansen
6) Vedtagelse af kontingent for 2024
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.
Forslag fremsendes til formanden på: skriv_til_jive@jive-jazz.dk.

Håber du har lyst til at deltage og herved sætte dit præg på klubbens liv og koncertudvalg

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Lukket for kommentarer.